0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Mateusz Rutkowski
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۰۱:۰۰
Felkel Grzegorz
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۶:۵۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۸:۰۰
Seroka Szymon
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۰۱:۴۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۲:۳۰
Szymon Radlo
۲
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۲۰
Filip Mlynarski
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۲۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۰۴:۴۰
Szymon Radlo
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۳۰
Michal Minda
۳
۱
Damian Swierczek
Finished
۰۰:۴۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۱۰
Jakub Glanowski
۳
۱
Damian Swierczek
Finished
۰۱:۲۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۳۵
Michal Minda
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۲:۱۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۴۰
Petas Kacper
۳
۲
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۰۰
Petas Kacper
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۶:۱۰
Damian Wederlich
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۸:۵۰
Daniel Lis
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۹:۲۰
Josef Braun
۱
۳
Ondrej Bajger
Finished
۰۹:۳۰
Filip Mlynarski
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۰۹:۴۰
Lukasz Jarocki
۳
۲
Adrian Spychala
Finished
۱۰:۳۰
Ondrej Bajger
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۱:۵۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۰۰
Jakub Glanowski
۱
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۰:۱۰
Dawid Kotwica
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۵۰
Dawid Kotwica
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۵۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۵۰
Dawid Kotwica
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۳:۰۰
Petas Kacper
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۳:۱۰
Krzysztof Kapik
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۳:۳۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Petas Kacper
Finished
۰۳:۵۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۵:۲۰
Filip Mlynarski
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۵:۴۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Filip Mlynarski
Finished
۰۶:۳۰
Petas Kacper
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۷:۲۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۴۰
Daniel Lis
۱
۱
Adrian Spychala
Finished
۰۸:۲۰
Lukasz Jarocki
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۰۸:۴۰
Mateusz Golebiowski
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۹:۱۰
Damian Wederlich
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۹:۵۰
Ondrej Bajger
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۰:۲۰
Josef Braun
۲
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۰:۴۰
Mateusz Golebiowski
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۱:۰۰
Filip Mlynarski
۳
۱
Michal Murawski
Finished
۱۱:۲۰
Damian Wederlich
۳
۲
Josef Braun
Finished
۱۱:۳۰
Daniel Lis
۱
۰
Filip Mlynarski
inprogress
۱۲:۰۰
Mateusz Golebiowski
-
-
Josef Braun
بازی شروع نشده است
۱۲:۱۰
Michal Murawski
-
-
Adrian Spychala
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۰
Damian Wederlich
-
-
Ondrej Bajger
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Lukasz Jarocki
-
-
Filip Mlynarski
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Piotr Chodorski
-
-
Felkel Grzegorz
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
  Russia Liga Pro
Vyacheslav Chernov
۰
۳
Valery Kutin
Finished
۰۱:۴۵
Konstantin Bystrushkin
۲
۳
Andrey Prokhorov
Finished
۰۳:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Timur Molchanov
Finished
۰۳:۴۵
Timofey Razinkov
۳
۰
Nikita Lyfenko
Finished
۰۸:۰۰
Vyacheslav Chernov
۳
۲
Pavel Semenov
Finished
۰۰:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۰:۴۵
Sergey Gushchin
۱
۳
Polyakov Petr
Finished
۰۱:۰۰
Andrey Prokhorov
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۴۵
Polyakov Petr
۱
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۰۰
Timur Molchanov
۲
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۲:۱۵
Pavel Semenov
۲
۳
Valery Kutin
Finished
۰۲:۴۵
Roman Zelenskii
۲
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۳:۰۰
Timur Molchanov
۳
۲
Andrey Prokhorov
Finished
۰۴:۴۵
Rustam Bedretdinov
۲
۰
Alexander Kolmin
Finished
۰۸:۱۵
Viktor Rakhmanovskii
۳
۱
Andrei Molodykh
Finished
۰۸:۱۵
Oleg Borisovich Manuylov
۲
۳
Sergey Muslikov
Finished
۰۸:۴۵
Stepan Dolbilin
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۸:۴۵
Nikita Lyfenko
۲
۳
Sergey Nikulin
Finished
۰۹:۰۰
Alexander Kolmin
۱
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۹:۱۵
Andrei Molodykh
۲
۳
Stepan Dolbilin
Finished
۰۹:۱۵
Nikita Sukharnikov
۰
۳
Timofey Razinkov
Finished
۰۹:۳۰
Yuri Dvornichenko
۳
۰
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۹:۳۰
Rustam Bedretdinov
۳
۱
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۰:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۱
۳
Sergey Gushchin
Finished
۰۰:۰۰
Andrey Prokhorov
۳
۰
Lopatin Sergey
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Popov
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۳۰
Valery Kutin
۲
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۴۵
Pavel Semenov
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۱:۱۵
Lopatin Sergey
۱
۳
Timur Molchanov
Finished
۰۱:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۱:۳۰
Yuriy Lbov
۲
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۱۵
Sergey Gushchin
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۰۲:۳۰
Lopatin Sergey
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۴۵
Aleksandr Fedorov
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Popov
۰
۳
Polyakov Petr
Finished
۰۳:۳۰
Valery Kutin
۲
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۴۵
Roman Zelenskii
۳
۱
Sergey Gushchin
Finished
۰۴:۰۰
Konstantin Bystrushkin
۳
۰
Lopatin Sergey
Finished
۰۴:۱۵
Aleksandr Fedorov
۲
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۴:۱۵
Polyakov Petr
۳
۱
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۴:۳۰
Yuriy Lbov
۳
۲
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۴:۴۵
Polyakov Petr
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۵:۳۰
Sergey Konstantinov
۱
۳
Yuri Dvornichenko
Finished
۰۸:۳۰
Sergey Nikulin
۳
۰
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Zhigalov
۰
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۰۹:۰۰
Yaroslav Troyanov
۳
۲
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۹:۴۵
Sergey Muslikov
۲
۳
Rustam Bedretdinov
Finished
۰۹:۴۵
Mikhail Smirnov
۳
۰
Sergey Konstantinov
Finished
۱۰:۰۰
Timofey Razinkov
۰
۳
Sergey Nikulin
Finished
۱۰:۰۰
Viktor Rakhmanovskii
۰
۳
Stepan Dolbilin
Finished
۱۰:۱۵
Nikita Lyfenko
۳
۰
Nikita Sukharnikov
Finished
۱۰:۳۰
Sergey Konstantinov
۳
۲
Vladimir Zhigalov
Finished
۱۰:۳۰
Andrei Molodykh
۳
۱
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۰:۴۵
Alexander Kolmin
۱
۳
Sergey Muslikov
Finished
۱۰:۴۵
Yuri Dvornichenko
۳
۱
Mikhail Smirnov
Finished
۱۱:۰۰
Stanislav Andreev
۱
۱
Vladimir Ippolitov
inprogress
۱۲:۰۰
Aleksey Lobanov
-
-
Nikolaev Andrei
بازی شروع نشده است
۱۲:۱۵
Sergey Kulikov
-
-
Vladimir Nemashkalo
بازی شروع نشده است
۱۲:۱۵
Roman Saldakeev
-
-
Dmitriy Kugurushev
بازی شروع نشده است
۱۲:۳۰
Andrey Shmakov
-
-
Maksim Dukhin
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۵
Alexander Kolmin
-
-
Andrei Khanevskii
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۵
Vladimir Ippolitov
-
-
Roman Saldakeev
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
  Czech Republic Pro League
Petr Picek
۱
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۴:۳۰
Roman Barta
۲
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۵:۰۰
Mihail Trinta
۳
۱
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۶:۰۰
Tibor Kolenic
۰
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۰:۰۰
Jan Sucharda
۱
۳
Duy Tiep Vu
Finished
۰۰:۳۰
Roman Barta
۳
۲
David Vrabec
Finished
۰۲:۰۰
Milan Smrcek
۰
۳
Roman Barta
Finished
۰۴:۰۰
Vlastimil Svatos
۳
۲
Jiri Machart
Finished
۱۰:۰۰
Oskar Spacek
۳
۲
Vlastimil Svatos
Finished
۱۱:۳۰
Radim Urbaniec
۱
۳
Frantisek Skacelik
Finished
۰۰:۰۰
Jaroslav Hajek
۱
۳
Vaclav Pech
Finished
۰۰:۰۰
Duy Tiep Vu
۲
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۰:۰۰
David Vrabec
۳
۰
Tibor Kolenic
Finished
۰۰:۳۰
Patrik Marsalek
۰
۳
Radim Urbaniec
Finished
۰۰:۳۰
Frantisek Skacelik
۳
۲
Roman Hudeczek
Finished
۰۱:۰۰
Vaclav Pech
۳
۰
Jan Vidourek
Finished
۰۱:۰۰
Plachy Jiri
۳
۱
Josef Grill
Finished
۰۱:۰۰
Jan Jablonovsky
۳
۱
Milan Smrcek
Finished
۰۱:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۱
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۱:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۲
Petr Picek
Finished
۰۲:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۰
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۲:۳۰
Milan Smrcek
۳
۲
Frantisek Briza
Finished
۰۲:۳۰
Jan Jablonovsky
۱
۳
Roman Barta
Finished
۰۳:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۰
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۳:۰۰
Mihail Trinta
۳
۰
Petr Picek
Finished
۰۳:۳۰
Frantisek Briza
۱
۳
David Vrabec
Finished
۰۳:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۴:۰۰
David Vrabec
۳
۱
Jan Jablonovsky
Finished
۰۴:۳۰
Rotislav Hasmanda
۳
۱
Mihail Trinta
Finished
۰۵:۰۰
Petr Picek
۰
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۵:۳۰
David Vrabec
۳
۱
Milan Smrcek
Finished
۰۵:۳۰
Frantisek Briza
۱
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۰۶:۰۰
Jan Jablonovsky
۱
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۶:۳۰
Roman Barta
۳
۰
David Vrabec
Finished
۰۷:۰۰
Alois Kanak
۳
۱
Bohumil Skulina
Finished
۰۹:۳۰
Miloslav Kotil
۲
۳
Radek Limbursky
Finished
۰۹:۳۰
Oskar Spacek
۳
۱
Bronislav Roubal
Finished
۰۹:۳۰
Otto Jarkovsky
۳
۱
Pavel Sprynar
Finished
۰۹:۳۰
Josef Fuchs
۰
۳
Jaroslav Kepka
Finished
۱۰:۰۰
Tomas Suta
۰
۳
Josef Toth
Finished
۱۰:۰۰
Milan Smesny
۳
۲
Milan Kolar
Finished
۱۰:۰۰
Bronislav Roubal
۳
۲
Vlastimil Svatos
Finished
۱۰:۳۰
Bohumil Skulina
۳
۲
Tomas Suta
Finished
۱۰:۳۰
Radek Limbursky
۳
۱
Josef Fuchs
Finished
۱۰:۳۰
Pavel Sprynar
۳
۱
Milan Smesny
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Machart
۱
۳
Oskar Spacek
Finished
۱۱:۰۰
Milan Kolar
۳
۱
Otto Jarkovsky
Finished
۱۱:۰۰
Jaroslav Kepka
۱
۳
Miloslav Kotil
Finished
۱۱:۰۰
Josef Toth
۳
۰
Alois Kanak
Finished
۱۱:۰۰
Otto Jarkovsky
۳
۰
Milan Smesny
Finished
۱۱:۳۰
Alois Kanak
۱
۳
Tomas Suta
Finished
۱۱:۳۰
Miloslav Kotil
۳
۰
Josef Fuchs
Finished
۱۱:۳۰
Pavel Sprynar
۰
۱
Milan Kolar
inprogress
۱۲:۰۰
Bronislav Roubal
۰
۲
Jiri Machart
inprogress
۱۲:۰۰
Radek Limbursky
۱
۱
Jaroslav Kepka
inprogress
۱۲:۰۰
Bohumil Skulina
۲
۰
Josef Toth
inprogress
۱۲:۰۰
  Germany Challenger Series
Simon Berglund
۳
۲
Ryoichi Yoshiyama
Finished
۱۰:۴۰
Dauud Cheaib
۰
۱
Peter Hribar
inprogress
۱۲:۰۰
Anton Limonov
۳
۲
Bohdan Sinkevych
Finished
۱۰:۰۰
Carlo Rossi
۳
۰
Karl Zimmermann
Finished
۱۱:۲۰
Anton Limonov
-
-
Simon Berglund
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۰
  World TT-CUP
Fabian Sikora
۳
۰
Szostak Michal
Finished
۰۰:۰۰
Zbynek Vyskocil
۱
۳
Zdenek Dusek
Finished
۰۰:۲۰
Martin Stusek
۳
۰
Krystof Prida
Finished
۰۰:۲۵
Kedzierski Piotr
۲
۳
Denys Kovtanyuk
Finished
۰۰:۳۰
Ezr Vaclav
۲
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۵۵
Krystof Prida
۰
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۱:۵۵
Emil Nowak
۳
۰
Blazej Warpas
Finished
۰۸:۳۰
Adam Gdula
۱
۳
Maciej Kolek
Finished
۰۹:۰۰
Filip Kociuba
۱
۳
Blazej Warpas
Finished
۰۹:۳۰
Jose L. Reverte
۰
۳
Enrique Alarcon
Finished
۰۹:۴۰
Gustav Lomsky
۳
۱
Ivo Hladi
Finished
۰۹:۵۰
Emil Nowak
۰
۳
Adam Gdula
Finished
۱۰:۰۰
Alberto Olmedo
۱
۳
Francisco Almagro
Finished
۱۰:۱۰
Antos Vojtech
۰
۳
Pavel Vilhelm
Finished
۱۰:۲۰
Sochor Miroslav
۳
۲
Martin Kocvara
Finished
۱۰:۲۵
Filip Kociuba
۳
۲
Maciej Kolek
Finished
۱۰:۳۰
Jose L. Reverte
۳
۲
Francisco Almagro
Finished
۱۰:۴۰
Gustav Lomsky
۳
۲
Pavel Vilhelm
Finished
۱۰:۵۰
Kadavy Ondrej
۳
۲
Robert Jamrich
Finished
۱۰:۵۵
Adam Gdula
۰
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۱:۰۰
Enrique Alarcon
۱
۳
Alberto Olmedo
Finished
۱۱:۱۰
Ivo Hladi
۳
۰
Antos Vojtech
Finished
۱۱:۲۰
Sochor Miroslav
۰
۳
Robert Jamrich
Finished
۱۱:۲۵
Filip Kociuba
۳
۲
Adam Gdula
Finished
۱۱:۳۰
Blazej Szczepanek
۱
۳
Fomin Yurij
Finished
۱۱:۳۵
Jose L. Reverte
۰
۳
Alberto Olmedo
Finished
۱۱:۴۰
Gustav Lomsky
۱
۲
Antos Vojtech
inprogress
۱۱:۵۰
Martin Kocvara
۱
۱
Kadavy Ondrej
inprogress
۱۱:۵۵
Emil Nowak
۲
۰
Maciej Kolek
inprogress
۱۲:۰۰
Wiechec Adrian
۰
۰
Arkadiusz Skupinski
inprogress
۱۲:۰۵
Francisco Almagro
-
-
Enrique Alarcon
بازی شروع نشده است
۱۲:۱۰
Pavel Vilhelm
-
-
Ivo Hladi
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۰
Sochor Miroslav
-
-
Kadavy Ondrej
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۵
Robert Jamrich
-
-
Martin Kocvara
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۵
  Belarus Liga Pro
Nikolay Zademlenyuk
۳
۲
Alexandr Koliatskii
Finished
۰۹:۳۰
  Czech Republic TT Star Series
Oleksandr Tymofieiev
۳
۲
Tomas Koldas
Finished
۱۰:۰۵
Jiri Vrablik
۳
۲
Michal Benes
Finished
۱۱:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید